Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Nyheter Om NZF Kontakt Lokallag Aktiviteter Hva er zoologi?

Hva er zoologi?

Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Ordet er avledet av gammelgresk ζῷον (zōon – dyr) og λόγος (logos – kunnskap).

Kunnskap om dyr er trolig en av de eldste kunnskapene mennesket har, men ble først formalisert som et fag med opplysningstiden. Som med de øvrige biologiske fagene skjøt zoologien virkelig fart med Carl von Linnés klassifisering i «Systema naturæ». Med Charles Darwins «Artenes opprinnelse» fra 1859 fikk zoologien en teoretisk underbyggning som har preget zoologi og de øvrige biofagene siden.

Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.:

  • entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)
  • herpetologi – læren om krypdyr (evt. også amfibier)
  • ichthyologi – læren om fisker
  • konchologi eller malakologi – læren om bløtdyr
  • mammalogi – læren om pattedyr
  • ornitologi – læren om fugler
  • kynologi – læren om hundedyr (tamhund, ulv og rødrev)

(hentet fra Wikipedia)

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp