Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Rødliste Faktaark Norske artsnavn

Norsk rødliste for arter


Norsk Zoologisk Forening utarbeidet i 1998 en rapport om statusen til truede pattedyrarter i Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rapporten ga forslag til hvilke arter som skulle være med på Norsk rødliste for arter og hvilken rødlisteklassifisering de enkelte artene burde ha. Anbefalingene i rapporten dannet grunnlaget da direktoratet i 1999 reviderte den offisielle norske rødlista.

Artsdatabanken har siden 1999 oppdatert Norsk rødliste for arter et par ganger. Seneste versjon er fra 2015.

Norsk rødliste for arter finner du her.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp