Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fakta Galleri

Sjøpattedyr

Velkommen til NZF sider for sjøpattedyr. Sidene vil fylles etter hvert. Enn så lenge vil vi oppfordre deg til å følge oss på Facebook.

Måltaking av sjøpattedyr

Det er svært ønskelig at hval som oppdages strandet eller ilanddrevet, registreres i Artsobservasjoner.no og at det tas vare på opplysninger som kan være viktige å få med.

Måltaking av sjøpattedyr

er en hjelp til å få med det man bør huske på, skrevet av Per Ole Syvertsen.

Forenklede versjoner av skjemaene som vises med kun de viktigste målene vil bli lagt ut etter hvert.

Om NZFs sjøpattedyrgruppe

Helgen 6. - 8. november 2015 ble sjøpattedyrgruppa til Norsk Zoologisk Forening stiftet.

Nå har gruppen også fått sin egen plass på nettsidene til NZF.

Tromsø var et naturlig møtested, siden store mengder knølhval og spekkhoggere har fulgt silda inn til kysten av Troms de siste fire høstene, og det her finnes et betydelig forskningsmiljø på sjøpattedyr.

25 pattedyrinteresserte kunne derfor glede seg over heftige hvalturer på dagtid og innholdsrike kveldsseminarer om bl.a. artsbestemmelse og levevis til disse majestetiske skapningene. Vi var heldige og fikk lære av kapasiteter på området. En stor takk til alle som bidro.

Presentasjoner fra samlingen (flere kommer):

Ana Sofia Aniceto: Hvaler i Nord-Norge om vinteren

Bildet viser ett av de mange høydepunktene under sjøpattedyrsamlingen - to knølhvaler som glefser i seg store mengder sild.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp