Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Nyheter Om NZF Kontakt Lokallag Aktiviteter Hva er zoologi?

Stiftet i 1946

Norsk Zoologisk Forening (NZF) ble stiftet i 1946, og er den eneste foreningen i Norge som er opptatt av alle dyregrupper, fra insekter og krepsdyr til pattedyr og fugler. Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi – både amatører og fagfolk. Våre viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.

NZF har sju lokalavdelinger rundt om i landet som arrangerer egne turer og møter. Medlemmer i NZF som bor i virkeområdet til en av disse avdelingene blir automatisk medlem av den aktuelle lokalavdeling.

Medlemstidsskriftet Fauna utgis med fire nummer hvert år. Fauna er en viktig kilde til faunistisk informasjon om alle norske dyregrupper. Tidsskriftet har en populær profil med vekt på høy faglig kvalitet.

Se vår kontaktinformasjon dersom du ønsker flere opplysninger om foreningen.

Jente og ugle
Kontroll av kattugleunger. Foto Grethe Irene Nilsen.

Vedtekter for Norsk Zoologisk Forening_revidert 30. april 2017.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp