LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermus

Flaggermus er en spennende dyregruppe som inntil nylig har blitt viet liten oppmerksomhet i Norge. Kunnskapen om forekomsten til de 12 artene som er registrert i landet har derfor vært liten, men det har kommet til mye ny informasjon i løpet av de siste 10–15 årene. Det er usikkert hvorvidt en av disse (børsteflaggermus) fremdeles er å finne her til lands. Tusseflaggermusa er det siste tilskuddet til lista (dokumentert første gang i 2007).

På disse sidene kan du lese mer om flaggermusenes biologi og levevis, hva du bør gjøre hvis du har flaggermus i huset ditt, og info om andre flaggermustemaer. 
Dersom du ønsker å delta i flaggermusgruppas aktiviteter eller har spørsmål om flaggermus, ta kontakt på flaggermus@zoologi.no.

Informasjons- og tipstelefon om flaggermus

Har du en flaggermuskoloni i huset ditt, har du funnet en forkommen flaggermus eller har du generelle spørsmål om flaggermus?
Henvend deg gjerne til NZFs flaggermusgruppes informasjons- og tipstelefon: 468 86 118,
eller besøk oss og få siste nyheter på Facebook.

Hva vet du om flaggermus? Test deg selv i vår FLAGGERMUS-QUIZ.

Visste du at …

 • … flaggermusene utgjør nær 1/4 av alle verdens pattedyrarter?
 • … flaggermus finnes over så godt som hele kloden, bortsett fra i Arktis og Antarktis?
 • … minst 12 flaggermusarter er påvist i Norge, men kanskje opptrer enda flere arter her?
 • … flaggermusene er de eneste pattedyrene som kan fly?
 • … europeiske flaggermus ikke slikker eller suger blod, men utelukkende lever av insekter?
 • … en flaggermus kan spise over 3000 insekter på en natt?
 • … hos de fleste av våre flaggermusarter får hver hunn bare en unge i året?
 • … flaggermusene ikke gnager eller bygger bol i koloniene?
 • … flaggermusene ikke er blinde?
 • … noen flaggermus kan bli over 30 år gamle?
 • … dvergflaggermusa er så liten at den får plass i en fyrstikkeske?
 • … Norge har verdens nordligste kjente yngling av flaggermus, funnet i Troms?
 • … flere flaggermusarter er truet, og i tilbakegang i Europa?
 • … flaggermusene er fredet etter norsk lov?
 • … Norsk Zoologisk Forening arbeider med kartlegging av flaggermus i Norge?
 •  
Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted