Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fauna Materiell til Fauna Eldre utgaver

Fauna-forsider

Medlemsbladet Fauna

Fauna er Norsk Zoologisk Forenings tidsskrift og publiserer artikler, småstykker og andre bidrag og nyheter knyttet til zoologi, fortrinnsvis fra Norge. Det første nummeret kom ut i 1948, og NZF har gjennom Fauna siden trofast brakt zoologisk stoff til både amatører og fagmiljø i Norge. Tidsskriftet sendes fire ganger i året til alle medlemmer og abonnenter, samt enkelte biblioteker og andre tidsskrifter

Både fagzoologer og amatører oppfordres til å sende inn stoff, med 10 sider (ca. 5 000 ord) som øvre grense. Redaksjonen kan bistå med råd og hjelp ved utforming av manuskripter. Forespørsler, stoff og illustrasjoner sendes redaktøren Antonio B.S. Poleo .

Ettertrykk fra Fauna er ønskelig og tillatt, såfremt kilde oppgis. Ved ettertrykk av fotografier og andre illustrasjoner må det innhentes tillatelse fra redaktør og fotograf/tegner på forhånd.

Fauna trykkes normalt i et opplag på 1700.

ISSN 0014-8881

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp