Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Artsfakta

Les om dyr og levende organismer i Store norske leksikon og på Wikipedia.

Vitenskapen har katalogisert nesten 1 million av de 7,8 millioner nålevende flercellede dyr vi regner med finnes, og tre–fire hundre tusen fossile dyrearter. 

Dyr deles ofte inn i de to gruppene virveldyr og virvelløse dyr

Norsk Zoologisk Forenings fagområde omfatter alle dyr med spesiell vekt på dyrelivet i Norge, også undergrupper som fugl og insekter som også har egne interesseforeninger.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp