Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fagrapporter Høringer Prosjekt Årsrapporter Litteraturbase

NZFs rapportserie

I tillegg til medlemstidsskriftet Fauna utgir Norsk Zoologisk Forening også en rapportserie, som utkommer med uregelmessige intervaller. Serien utgjør et forum for større faunistiske rapporter, fagrapporter, bestemmelsesnøkler, foreningsaktiviteter og andre arbeider som ikke lett lar seg tilpasse Fauna. Rapportene er i A4-format og er sterkt varierende i omfang og opplag.

ISSN: 0806-7813

Følgende titler foreligger:

KOOIJ, J. VAN DER, OLSEN, K. M., STARHOLM, T. & SHIMMINGS, P. 1995.
Rapport fra Norsk Zoologisk Forenings pattedyrleir på Bøensætre, Aremark i Østfold 25.–27. august 1995. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 1. 18 s. (ISBN 82–7857–000–0). (Kun faksimileversjon tilgjengelig).

OLSEN, K. M. (RED.). 1996.
Kunnskapsstatus for flaggermus i Norge. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 2. 210 s. (ISBN 82–7857–001–9).

MAURITZEN, M., LØVDAL, I., KOOIJ, J. VAN DER & OLSEN, K. M. 1996.
Rapport fra pattedyr-ekskursjon til Nes i Romerike 4.–5. mai 1996. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 3. 18 s. (ISBN 82–7857–002–7). (Kun faksimileversjon tilgjengelig).

GUNDERSEN, H. (red.). 1999.
Mammals in Trysil and Dovre. Results of the 1996 mammal study camp of the Norwegian Zoological Society (NZF) and the Dutch-Flemmish Mammal Society (VZZ). Norsk Zoologisk Forening. Rapport 4. 57 s. (ISBN 82-7857-003-5).

ISAKSEN, K., SYVERTSEN, P. O., KOOIJ, J. VAN DER & RINDEN, H. (RED.) 1998.
Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s. (ISBN 82–7857–004–3). (Pris kr. 75,-).
Sammendrag / Summary.

OLSEN, K. M. & SYVERTSEN, P. O. 1998.
Kartlegging av flaggermus i Buskerud, Telemark og Vestfold. Kunnskapsstatus 1998. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 6. 42+18 s. (ISBN 82–7857–005–1).

STERUD, E. 1999.
Parasitter hos norske ferskvannsfisk. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 7. 22 s. (ISBN 82-7857-007-8). (Pris kr. 65,-).

LØVDAL, I. & KOOIJ, J. VAN DER. 2001.
Rapport fra Norsk Zoologisk Forenings pattedyrleir på Folkstad skole, Bø i Telemark 4.-6. august 1998. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 8. 14 s. (ISBN  82-7857-008-6).

MICHAELSEN, T. C., GRIMSTAD, K. J., SOOT, K. M., HEGGSET, J. & JORDAL, J. B. 2003.
Kartlegging av flaggermus i Møre og Romsdal. Kunnskapsstatus 2002. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 10. 25 + 28 s. (ISBN 82-7857-010-8).

MICHAELSEN, T. C. & KOOIJ, J VAN DER 2006.
Kartlegging av flaggermus i Sogn og Fjordane. Kunnskapsstatus 2004. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 11. 28 + 22 s. (ISBN 82-7857-012-4).

ISAKSEN, K., FINLOW-BATES, S., KLANN, M., STARHOLM, T. & FLÅTEN, M. 2005.
Flaggermus i Nøtterøy kommune. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 12. 30 s. (ISBN 82-7857-013-2). PDF

ISAKSEN, K. (RED.), KLANN, M., VAN DER KOOIJ, J., MICHAELSEN, T. C., OLSEN, K. M., STARHOLM, T., SUNDING, C. F., SUNDING, M. F. & SYVERTSEN, P. O. 2009.
Flaggermus i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 13. 124 s. (ISBN 978-82-7857-014-2).
Se rapporten (kun elektronisk format).

VAN DER KOOIJ, J., BUERTANGE, P., WERGELAND KROG, O.M. & ISAKSEN, K. 2011.
Effekter av sprengninger på flaggermus i dvale. En undersøkelse foretatt i forbindelse med utvidelsen av E18 ved Kykkelsrudgruvene, Askim i Østfold. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 14. 33 s. (ISBN 978-82-7857-015-9). (Kun i elektronisk format).

MICHAELSEN, T.C., SYVERTSEN, P.O., ISAKSEN, K., OLSEN, K. M., RIGSTAD, K., STARHOLM, T., VAN DER KOOIJ, J., TRØEN, I., OVERVOLL, O., RØSBERG, T.-A. & OLSEN, O. 2016.
Kartlegging av flaggermus i Hordaland. Kunnskapsstatus 2016. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 15.
92 s. (ISBN 978-82-7857-016-6). Gratis.
Se rapporten (kun elektronisk format).

Pris per rapport er kr 50,– om ikke annet er oppgitt. I tillegg kommer porto/eksp.gebyr på kr 50,-.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp