Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om Zoorum Generelt Tragus

Hvorfor blir flaggermus så gamle?

Av Magne Flåten. fredag 18. oktober 2013
   
 

Det drøftes med bakgrunn i forskning på skogflaggermus i en interessant artikkel i web-tidsskriftet nature communications:

Genome analysis reveals insights into physiology and longevity of the Brandt’s bat Myotis brandtii

Artikkelen ar på engelsk, forfatterne er Inge Seim og Xiaodong Fang.

Artikkelen er også omtalt på norsk på forskning.no men originalartikkelen har flere opplysninger og interessante figurer og mer data.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp