Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fakta Artsnøkler Galleri Amfibielyd Registrering Litteratur

Frosker og padders sang

Damfrosk
Syngende damfrosk (foto: Kjell Isaksen).

Teksten er hentet fra Dolmen, D. (1993). Feltherpetologisk guide. UNIT, Vitenskapsmuseet, Trondheim.

Om våren, like etter isløsinga, når skumringen senker seg over tjernet, høres froskenes sang fra vannkanten. På våre høyere breddegrader skjer dette forresten oftere midt på dagen når temperaturen er høyest. Det er en monoton sang, ofte vanskelig å avstands- og retningsbestemme. Hver froske- eller paddeart (det er hannene som synger) har imidlertid sin artsspesifikke melodi, som hos fuglene, og som har liknende funksjon:

a) å hevde territorium overfor konkurrenter (ikke alltid tilfelle),

b) å tiltrekke hunner for pardanning,

c) å lette orienteringen til yngledammen for individer som ennå måtte være på land,

d) paddehannene utstøter også en varsellyd dersom de ved en feiltakelse blir antastet av en annen hann - "ha deg vekk". Det er denne lyden vi oftest hører hos padda.

Sangen hos de ulike froske- og paddeartene i Norge kan beskrives slik med ord:
Buttsnutefrosk (vanlig frosk): bass/gutturalt knurrende: «rrruuuo, rrruuuo, rrruuuo...»

Spissnutefrosk: diskant, klukkende og raskt gjentatt: «hwuk, hwuk, hwuk...»

Damfrosk: en støyende, sprø latter iblandet enkelte kvekkelyder: «kwæk, kwæk, rrrrrrrrrrrek»

Nordpadde (padde): knurr liknende Rana temporaria («rrrrr») + protestlyder hann mot hann som nesten høres ut som en svakt klynkende hund.

Sangen er et godt artskriterium, og en kan kjøpe ferdiginnspilte opptak av Skandinavias frosker/padder på plate fra Naturhistorisk Museum, DK-8000 Århus C, Danmark (Carl Weismans «Frøer og tudsers stemmer»). Natur og Fritid har flere kasetter/CD-er med lyd fra europeiske amfibier.

Detaljer i sangen kan fås fram i et sonagram: et lydspektrogram tegnet ved hjelp av en sonagraf på grunnlag av lydbandopptak av sangen.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp