Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fakta Artsnøkler Galleri Amfibielyd Registrering Litteratur

Litteratur om amfibier og krypdyr

Ahlén, I.; Andrén, C. & Nilson, G. 1992. Sveriges grodor, ödlor och ormar. Databanken för hotade arter/Naturskyddsföreningen. Stockholm.

Arnold, E.N.; Burton, J.A. & Ovenden, D.W. 1978, 1999. A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe. Collins, London.

Bringsøe, H. & Graff, H. (red). 1995. Bevarelsen af Danmarks padder og Krybdyr. Jubilæumsskrift for Nordisk Herpetologisk Forening: 1944-1994. Nordisk Herpetologisk Forening, eget forlag. 133 s.

Christiansen, B. 1972. Nøkkelbind. Frislid, R. & Semb-Johansson, A.: Norges dyr 6. Cappelen, Oslo.

Corbett, K. 1989. Conservation of European Reptiles and Amphibians. Christopher Helm, London.

Curry-Lindahl, K. 1975. Groddjur och kräldjur i färg. AWE/Gebers, Stockholm. 198 s.

Dolmen, D. 1978a. Norsk herpetologisk oversikt. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1978-10: 1-48.

Dolmen, D. 1978b. Norske amfibier og reptiler, en foreløpig utbredelsesoversikt. Fauna 31: 165-174.

Dolmen, D. 1986. Norwegian amphibians and reptiles; current situation 1985. S. 743-746 i: Rocek, Z. (red.): Studies in herpetology. Charles University, Praha.

Dolmen, D. 1992. Dammer i kulturlandskapet - makroinvertebrater, fisk og amfibier i 31 dammer i Østfold. NINA Forskn.rapp. 20: 1-63.

Dolmen, D. 1993. Feltherpetologisk guide. Univ. i Trondheim, Vitenskapsmuseet. 33 s.

Dolmen, D. 1996. Damfrosk, Rana lessonae Camerano, oppdaget i Norge. Fauna 49: 178-180.

Dolmen, D. 1997. Det sjette nordiske herpetologiske symposium/ Norsk feltherpetologisk forum, Århus 10-15 juni 1997. Fauna 50: 119-122.

Dolmen, D. 1997. Damfrosk - ny art for Norge. S. 155-162 i: Natur 97/98. Tapir, Trondheim.

Dolmen, D. & Johansen, B.S. 1997. Spissnutefrosken gjenfunnet på Sørlandet. Fauna 50: 114-117.

Dolmen, D. 2008. Herpetologisk guide - Norske amfibier og reptiler. Tapir akademisk forlag 2008.

Engelmann et al. 1993. Lurche und kriechtiere Europas. Neumann Verlag, Radebenl.

Fog, K. & Wederkinch, E. 1976. Vejledning til atlasundersøgelsen af padder og krypdyr/grod- og kräldjur. Natur (særnr.), København.

Fog, K., Schmedes, A. & de Lasson, D. R. 1997. Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag, København. 365 s.

Gasc, J-P. et al. (red.) 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Soc. Europaea Herp. / Mueum National d histoire Naturelle Paris.

Gislén, T. & Kauri, H. 1959. Zoogeography of the Swedish amphibians and reptiles with notes on their growth and ecology. Acta vertebratica 1: 193-397.

Gjerde, L. 1996. Amfibier i Øyeren-deltaet. Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI). 15 s.

Honegger, R.E. 1981. Threatened amphibians and reptiles in Europe. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

Hvass, H. 1971. Krypdyr og padder i farver. Politiken, København.

Jensen, J. K. 1990. Danmarks padder. Natur og Museum 29:2. Naturhistorisk Museum, århus. 31 s.

Johansen, B. S. 1996. En helg med padder, salamandere og blodigler. Fauna 49: 181-185.

Jonsson, B. & Semb-Johansson, A. (red.) 1992. Norges dyr, Fiskene 1 (Krypdyr, amfibier, ferskvannsfisker). Cappelen, Oslo.

Jungersen, H.F.E. 1907. Krypdyr og padder. Danmarks Fauna 1. Gad, København.

Langton, T. 1990. Annual report. Herpetofauna News 2 (2): 8-13.

Leutscher, A. 1966. Reptiles and amphibians. The young specialist, Burke, London.

Norsk zoologisk forening 1976. Norske dyrenavn med tilhørende latinske navn. A. Virveldyr. Fauna 29 (4).

Norsk zoologisk forening - Kristiansandsavdelingen 1996. Undersøkelse av amfibiefaunaen i Kristiansand kommune 1993-1995. 17 s. + vedlegg.

Schiøtz, A. 1971. Danske padder. Natur og Museum 15 (1): 1-22.

Smith, M.A. 1973. The British amphibians and reptiles (5 ed.). Collins new Naturalist, London.

Wildhagen, Aa. 1963. Dyr i farger (2. oppl.). Aschehoug, Oslo.

Willgohs, J.F. 1953. Havskilpadde funnet i stranden på Tviberg. Naturen 77: 478-480.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp