Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fakta Artsnøkler Galleri Amfibielyd Registrering Litteratur

Litteratur om amfibier og krypdyr

Ahlén, I.; Andrén, C. & Nilson, G. 1992. Sveriges grodor, ödlor och ormar. Databanken för hotade arter/Naturskyddsföreningen. Stockholm.

Arnold, E.N.; Burton, J.A. & Ovenden, D.W. 1978, 1999. A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe. Collins, London.

Bringsøe, H. & Graff, H. (red). 1995. Bevarelsen af Danmarks padder og Krybdyr. Jubilæumsskrift for Nordisk Herpetologisk Forening: 1944-1994. Nordisk Herpetologisk Forening, eget forlag. 133 s.

Christiansen, B. 1972. Nøkkelbind. Frislid, R. & Semb-Johansson, A.: Norges dyr 6. Cappelen, Oslo.

Corbett, K. 1989. Conservation of European Reptiles and Amphibians. Christopher Helm, London.

Curry-Lindahl, K. 1975. Groddjur och kräldjur i färg. AWE/Gebers, Stockholm. 198 s.

Dolmen, D. 1978a. Norsk herpetologisk oversikt. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1978-10: 1-48.

Dolmen, D. 1978b. Norske amfibier og reptiler, en foreløpig utbredelsesoversikt. Fauna 31: 165-174.

Dolmen, D. 1986. Norwegian amphibians and reptiles; current situation 1985. S. 743-746 i: Rocek, Z. (red.): Studies in herpetology. Charles University, Praha.

Dolmen, D. 1992. Dammer i kulturlandskapet - makroinvertebrater, fisk og amfibier i 31 dammer i Østfold. NINA Forskn.rapp. 20: 1-63.

Dolmen, D. 1993. Feltherpetologisk guide. Univ. i Trondheim, Vitenskapsmuseet. 33 s.

Dolmen, D. 1996. Damfrosk, Rana lessonae Camerano, oppdaget i Norge. Fauna 49: 178-180.

Dolmen, D. 1997. Det sjette nordiske herpetologiske symposium/ Norsk feltherpetologisk forum, Århus 10-15 juni 1997. Fauna 50: 119-122.

Dolmen, D. 1997. Damfrosk - ny art for Norge. S. 155-162 i: Natur 97/98. Tapir, Trondheim.

Dolmen, D. & Johansen, B.S. 1997. Spissnutefrosken gjenfunnet på Sørlandet. Fauna 50: 114-117.

Dolmen, D. 2008. Herpetologisk guide - Norske amfibier og reptiler. Tapir akademisk forlag 2008.

Engelmann et al. 1993. Lurche und kriechtiere Europas. Neumann Verlag, Radebenl.

Fog, K. & Wederkinch, E. 1976. Vejledning til atlasundersøgelsen af padder og krypdyr/grod- og kräldjur. Natur (særnr.), København.

Fog, K., Schmedes, A. & de Lasson, D. R. 1997. Nordens padder og krybdyr. Gads Forlag, København. 365 s.

Gasc, J-P. et al. (red.) 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Soc. Europaea Herp. / Mueum National d histoire Naturelle Paris.

Gislén, T. & Kauri, H. 1959. Zoogeography of the Swedish amphibians and reptiles with notes on their growth and ecology. Acta vertebratica 1: 193-397.

Gjerde, L. 1996. Amfibier i Øyeren-deltaet. Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI). 15 s.

Honegger, R.E. 1981. Threatened amphibians and reptiles in Europe. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

Hvass, H. 1971. Krypdyr og padder i farver. Politiken, København.

Jensen, J. K. 1990. Danmarks padder. Natur og Museum 29:2. Naturhistorisk Museum, århus. 31 s.

Johansen, B. S. 1996. En helg med padder, salamandere og blodigler. Fauna 49: 181-185.

Jonsson, B. & Semb-Johansson, A. (red.) 1992. Norges dyr, Fiskene 1 (Krypdyr, amfibier, ferskvannsfisker). Cappelen, Oslo.

Jungersen, H.F.E. 1907. Krypdyr og padder. Danmarks Fauna 1. Gad, København.

Langton, T. 1990. Annual report. Herpetofauna News 2 (2): 8-13.

Leutscher, A. 1966. Reptiles and amphibians. The young specialist, Burke, London.

Norsk zoologisk forening 1976. Norske dyrenavn med tilhørende latinske navn. A. Virveldyr. Fauna 29 (4).

Norsk zoologisk forening - Kristiansandsavdelingen 1996. Undersøkelse av amfibiefaunaen i Kristiansand kommune 1993-1995. 17 s. + vedlegg.

Schiøtz, A. 1971. Danske padder. Natur og Museum 15 (1): 1-22.

Smith, M.A. 1973. The British amphibians and reptiles (5 ed.). Collins new Naturalist, London.

Wildhagen, Aa. 1963. Dyr i farger (2. oppl.). Aschehoug, Oslo.

Willgohs, J.F. 1953. Havskilpadde funnet i stranden på Tviberg. Naturen 77: 478-480.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp