LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermus i dvale

Navigering: startørelengde – øreplassering

Korte ører: Hvordan er ørene plassert?

Ørene går helt inntil hverandre ved basis, nokså ensfarget mørkt dyr.

Bredøre

(bredøreflaggermus) Barbastella barbastellus

Brunlangøre

Ørene tydelig adskilt ved basis, pelsen på buken tydelig lysere enn på ryggen.

 

Disse valgene gjelder for flaggermus i dvale.
Hvis du er på galt spor, gå til Flaggermus i hånd

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted