LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermus i dvale

Navigering: start – ørelengde

Hvor lange er ørene?

Ørene 3–4 cm lange, men brettet innunder vingene, ørelokkene lange og spisse og utstikkende (NB: kan ved første øyekast forveksles med ører); ansiktet nokså hårløst.

Brunlangøre

(langøreflaggermus) Plecotus auritus

Brunlangøre

Ørene 1–2 cm lange, i vanlig posisjon, ørelokkene delvist skjult i ørene; ansiktet behåret.

 

Disse valgene gjelder for flaggermus i dvale.
Hvis du er på galt spor, gå til Flaggermus i hånd

NB! Denne nøkkelen tar kun for seg arter som hittil har vært funnet i gruver, kjellere og lignende i Norge. Ikke alle arter lar seg entydig skille ved hjelp av denne bestemmelsesnøkkelen. Sikker artsbestemmelse krever i en del tilfeller at man har opparbeidet erfaring med artene. Det er ikke lov å forstyrre flaggermus i dvale, og kun under spesielle omstendigheter vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) innvilge søknader om å ta ned dyr for en sikker artsbestemmelse.

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted