LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Mottaket Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Her er to enkle bestemmelsesnøkler for norske flaggemusarter.

Klikk på riktig startnøkkel for å komme igang. Hvert trinn fører deg til to nye alternativer, og til slutt vil du ende opp med å ha bestemt riktig art!

Se også bilder av flaggermus i galleriet >>.

Flaggermus i hånda

Flaggermus i dvale

Nøklene er laget av Jeroen van der Kooij og Kjell Magne Olsen.
Illustrasjoner ved Peter Twisk.

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted