LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Pil venstre
Under finner du et utvalg av lydopptak av ekkolokaliseringssignaler og sosiale lyder til norske flaggermusarter.

Heterodyningopptakene er gjort med en detektor innstilt på den oppgitte frekvens, som vanligvis tilsvarer den frekvensen som artens rop høres best på. Tidsekspansjonsopptakene er gjort med en ekspansjonsfaktor på 10 (avspilt i 1/10 hastighet) hvis ikke annet er oppgitt. Alle opptakene er av ett enkelt individ dersom ikke annet er oppgitt. Opptakene er lagret som WAV-filer (Microsoft ADPCM waveform) og MP3-filer. De sistnevnte er mindre og raskere å laste ned, men lydkvaliteten vil være noe dårligere enn for wav-filene, og de vil egne seg dårlig for studier i lydanalyseprogrammer.

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted