LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Mottaket Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

NZFs flaggermusgruppe

Flaggermusgruppa har medlemmer flere steder rundt om i landet. Ta gjerne kontakt med en i styringsgruppa i flaggermusgruppa hvis du har spørsmål om flaggermus.

Du kan også sende en e-post til flaggermus@zoologi.no.

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted