LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Har du funnet levende eller døde flaggermus?

Vi vet per i dag altfor lite om våre norske flaggermus. Dette gjør det blant annet vanskelig å gi konkrete anbefalinger om tiltak for å verne om disse dyrene. Du kan hjelpe til med å øke vår kunnskap om flaggermus i Norge ved å gi melding til oss dersom du gjør konkrete funn av flaggermus. Vi er blant annet interessert i å få vite om funn/observasjoner av:

 • kolonier (i hus, kirker, trær eller andre steder)
 • overvintrende flaggermus (bl.a. i gruver, grotter og bygninger)
 • trekkende flaggermus (dyr i flukt tilsynelatende på veg ut fra eller inn til kysten)
 • døde flaggermus
 • skadde eller forkomne flaggermus

Innrapporterte observasjoner vil (så sant de med sikkerhet kan knyttes til en bestemt art) blant annet inngå i NZFs pågående prosjekt for å kartlegge utbredelsen til flaggermus og andre pattedyr i Norge (Prosjekt Pattedyratlas). For at observasjonen din skal ha størst mulig verdi for oss, er det viktig at du noterer følgende når du finner flaggermus:

Viktige opplysninger ved funn av flaggermus
 • Under hvilke omstendigheter ble dyret/dyrene funnet/observert?
 • Hvor ble funnet gjort (type lokalitet, samt stedsbeskrivelse)?
 • På hvilken dag og hvilket klokkeslett ble funnet gjort?
 • Gi en beskrivelse av dyrets/dyrenes utseende (du kan forsøke å bruke bestemmelsesnøkkelen for å finne frem til riktig art)
 • Hvilket kjønn har dyret (hanner har en tydelig og fremtredende penis)?
 • Hvem gjorde funnet eller hvem kan kontaktes for nærmere opplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-post)?
 • Dersom du har mulighet, er det veldig fint om du kan ta bilder av dyret/dyrene. Dersom kameraet ditt tillater det er det ønskelig med nærbilder av hode (i profil), ryggen, magen og bakbena.

Hvordan håndtere en flaggermus?

Skremte flaggermus vil som regel åpne munnen når de føler seg truet og eventuelt prøve å bite når man tar i dem. De fleste norske flaggermusarter klarer ikke å bite seg gjennom menneskehud med sine små tenner, men for sikkerhets skyld bør man bruke hansker når man håndterer flaggermus. Dette både fordi det er ubehagelig å bli bitt og fordi man ikke helt kan utelukke at flaggermus er bærere av rabies. Rabiessmitte hos flaggermus er imidlertid ikke påvist i Norge, og risikoen for overføring av smitte fra flaggermus til mennesker er svært liten selv i områder der slik smitte finnes.

Les mer om flaggermus og rabies >>

Grip flaggermusa slik at hånden favner om hele dyret. På denne måten blir vingene presset mot kroppen og dyret har vanskelig for å komme seg unna. Eventuelt kan man først bruke et kjøkkenhåndkle for å få tak i dyret.

Dersom dyret er slapt og bevegelsesløst bør det få mulighet til å drikke litt vann. Rent vann fra springen gis ved hjelp av en pipette/dråpeteller eller dråpevis med en fuktet pensel. De fleste dyr vil da raskt kvikne til. Dersom dyret skal holdes fanget i mange timer er det viktig at det får vann ca. annenhver time.

Sett dyret i en lukket pappeske med små luftehull. Legg noe papirhåndkle i esken, slik at flaggermusa har noe å krype inn i. I mørket vil den fort falle til ro. Pass på at esken ikke har noen små sprekker eller åpninger som gjør det mulig for flaggermusa å rømme.

Plasser esken på et varmt sted. På denne måten slipper flaggermusa å bruke mye energi på å opprettholde en jevn og høy kroppstemperatur og kan isteden bruke all energi til å komme seg på vingene igjen.

Kontakt NZFs flaggermusmottak – vi gir råd om hva som bør gjøres videre med dyret/dyrene.

Dersom dyret ikke kan slippes fri med det samme og ikke kan overleveres flaggermusmottaket umiddelbart, kan man ved hjelp av en pinsett forsøke å mate det med melormer (disse fåes kjøpt i de fleste dyreforretninger). Dersom flaggermusa ikke ønsker å spise med det samme kan man knuse melormene og blande dem med vann. Denne suppen kan man da gi flaggermusa ved hjelp av en pipette/dråpeteller.

Mating av flaggermus

En skimmelflaggermus fores med melormer.
Foto: medlem nr. 11758.

Hvordan slippe fri en flaggermus?

En flaggermus som er aktiv og i tilsynelatende god form bør slippes løs på funnstedet. Dette må skje i skumringstiden. Flaggermusene er da minst utsatt for angrep av katter, kråkefugler, måker og lignende, og har gode muligheter til å finne næring. Pass på at dyret er varmt når du slipper det. Ikke kast dyret i luften, men la det fly selvstendig fra en utstrakt hånd.

Døde flaggermus

Dersom du finner en død flaggermus bør du pakke den inn i dopapir og legge den i en liten solid boks. Boksen legger du et lite brev med nødvendige opplysninger. Legg boksen i en frysepose som knyttes igjen. Legg deretter fryseposen i en fryser, slik at dyret konserveres. Send flaggermusen pakket inn på denne måten til flaggermusmottaket i begynnelsen av en uke. Si i fra når du sender dyret. Vi slår fast artstilhørigheten, kjønn, alder og mulig dødsårsak til flaggermusen. Du får en tilbakemelding om dette, og flaggermusa overleveres til Zoologisk Museum i Oslo. På denne måten bidrar du til å øke vår kunnskap om de norske flaggermusenes utbredelse og levesett, som igjen vil gjøre oss bedre i stand til å ta vare på disse spesielle skapningene.

Status for NZFs flaggermusmottak

NZF driver landets eneste godkjente mottak for skadde og forkomne flaggermus. Mottaket har hatt en rekke flaggermus i forvaring siden oppstarten i 2000. Les mer om flaggermusmottaket og hvordan det har gått med dyrene som er eller har vært i forvaring der.

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Irene Elgtvedt, Kristoffer Bøhn, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted