LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermus

Flaggermus er en spennende dyregruppe som inntil nylig har blitt viet liten oppmerksomhet i Norge. Kunnskapen om forekomsten til de 12 artene som er registrert i landet har derfor vært liten, men det har kommet til mye ny informasjon i løpet av de siste 10–15 årene. Det er usikkert hvorvidt en av disse (børsteflaggermus) fremdeles er å finne her til lands. Tusseflaggermusa er det siste tilskuddet til lista (dokumentert første gang i 2007).

På disse sidene kan du lese mer om flaggermusenes biologi og levevis, hva du bør gjøre hvis du har flaggermus i huset ditt, og info om andre flaggermustemaer. 
Dersom du ønsker å delta i flaggermusgruppas aktiviteter eller har spørsmål om flaggermus, ta kontakt på flaggermus@zoologi.no.

Informasjons- og tipstelefon om flaggermus

Har du en flaggermuskoloni i huset ditt, har du funnet en forkommen flaggermus eller har du generelle spørsmål om flaggermus?
Henvend deg gjerne til NZFs flaggermusgruppes informasjons- og tipstelefon: 911 50 365,
eller besøk oss og få siste nyheter på Facebook.

Hva vet du om flaggermus? Test deg selv i vår FLAGGERMUS-QUIZ.

Visste du at …

 • … flaggermusene utgjør nær 1/4 av alle verdens pattedyrarter?
 • … flaggermus finnes over så godt som hele kloden, bortsett fra i Arktis og Antarktis?
 • … minst 12 flaggermusarter er påvist i Norge, men kanskje opptrer enda flere arter her?
 • … flaggermusene er de eneste pattedyrene som kan fly?
 • … europeiske flaggermus ikke slikker eller suger blod, men utelukkende lever av insekter?
 • … en flaggermus kan spise over 3000 insekter på en natt?
 • … hos de fleste av våre flaggermusarter får hver hunn bare en unge i året?
 • … flaggermusene ikke gnager eller bygger bol i koloniene?
 • … flaggermusene ikke er blinde?
 • … noen flaggermus kan bli over 30 år gamle?
 • … dvergflaggermusa er så liten at den får plass i en fyrstikkeske?
 • … Norge har verdens nordligste kjente yngling av flaggermus, funnet i Troms?
 • … flere flaggermusarter er truet, og i tilbakegang i Europa?
 • … flaggermusene er fredet etter norsk lov?
 • … Norsk Zoologisk Forening arbeider med kartlegging av flaggermus i Norge?
 •  
Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted