Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fauna Materiell til Fauna Eldre utgaver

Fauna-forsider

Medlemsbladet Fauna

Fauna er Norsk Zoologisk Forenings tidsskrift og publiserer artikler, småstykker og andre bidrag og nyheter knyttet til zoologi, fortrinnsvis fra Norge. Det første nummeret kom ut i 1948, og NZF har gjennom Fauna siden trofast brakt zoologisk stoff til både amatører og fagmiljø i Norge. Tidsskriftet sendes fire ganger i året til alle medlemmer og abonnenter, samt enkelte biblioteker og andre tidsskrifter

Både fagzoologer og amatører oppfordres til å sende inn stoff, med 10 sider (ca. 5 000 ord) som øvre grense. Redaksjonen kan bistå med råd og hjelp ved utforming av manuskripter. Forespørsler, stoff og illustrasjoner sendes redaktøren Antonio B.S. Poleo .

Ettertrykk fra Fauna er ønskelig og tillatt, såfremt kilde oppgis. Ved ettertrykk av fotografier og andre illustrasjoner må det innhentes tillatelse fra redaktør og fotograf/tegner på forhånd.

Fauna trykkes normalt i et opplag på 1700.

ISSN 0014-8881

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp