Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Norsk navn: eurasisk bever
Latinsk navn: Castor fiber

 Foto: Frank Rosell

Beveren er pattedyret og planteeteren som har vist seg å ha flere menneskelige trekk. De lever i monogame parforhold, alle i familien hjelper til med stellet av de minste, ungene bor hjemme til de er godt voksne og de bor stort sett på samme plassen hele livet. Beveren er både ingeniør, skogsarbeider, tømrer, murer og naturforvalter.

 Gnagespor etter bever. Foto: Frank Rosell

Beveren ble hardt beskattet og nesten utryddet globalt på grunn av sin fine pels, kjøtt og castoreum (sekret fra beveren), samt endret kulturlandskap på grunn av intensivt jordbruk. Rundt 1880 var det kun mellom 50 og 60 bevere igjen i Norge. I dag har den norske beverbestanden økt til 70-80000 individer. Alle beverne i Skandinavia er etterkommere etter noen titalls norske bevere som bodde på en av artens 6 siste utposter i Europa, i Agder og Telemark. Siden er bever gjeninnført til hele 25 europeiske land.

Beveren er en nøkkelart i økosystemet, og rydder plass for mange viktige dyre- og fuglearter i naturen vår. Den er den største gnageren på den nordlige halvkule.

Mer info om bever:
//www.ntnu.no/museum/bever
//www.miljolare.no/data/ut/art/?or_id=811

Utbredelseskart for eurasisk bever. Hentet fra artskart.

Utbredelseskart for eurasisk bever. Hentet fra artskart.

 

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp