Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pattedyr

Les om pattedyr i Store norske leksikon og på Wikipedia.
Rekkefølgen i lista sier noe om innbyrdes slektskap.

Pattedyr i Norge

 • Gruppe 1:

 • Insektetere:

 • Piggsvin:
 • Piggsvin Erinaceus europaeus
 • Spissmus:
 • Dvergspissmus  Sorex minutus
 • Knøttspissmus  Sorex minutissimus (liten dvergsp)
 • Krattspissmus  Sorex araneus (vanlig spissmus)
 • Lappspissmus  Sorex caecutiens
 • Taigaspis smus  Sorex isdodon
 • Vannspissmus  Neomys fodiens
 • Flaggermus:

 • Vannflaggermus  Myotis daubentonii
 • Skogflaggermus  Myotis brandtii (brandtflaggermus)
 • Skjeggflaggermus  Myotis mystacinus
 • Børsteflaggermus  Myotis nattereri
 • Storflaggermus  Nyctalus noctula
 • Nordflaggermus  Eptesicus nilssonii
 • Sørflaggermus Eptesicus serotinus
  Skimmelflaggermus  Vespertilio murinus
 • Dvergflaggermus  Pipistrellus pygmaeus
 • Tusseflaggermus  Pipistrellus pipistrellus
 • Trollflaggermus  Pipistrellus nathusii
 • Brunlangøre  Plecotus auritus  (langøreflaggermus)
 • Bredøre  Barbastella barbastellus  (bredørefl.)
 • Partåede:

 • Svin:
 • Villsvin  Sus scrofa
 • Oksedyr:
 • Moskusfe  Ovibos moschatus
 • Hjortedyr:
  Dåhjort  Dama dama
 • Hjort  Cervus elaphus
 • Elg  Alces alces
 • Rådyr  Capreolus capreolus
 • Rein  Rangifer tarandus
 • Hvaler:

 • Nebbhvaler:
 • Nordspisshval  Mesoplodon bidens  (spisshval)
 • Nebbhval  Hyperoodon ampullatus
 • Narhvaler:
 • Narhval  Monodon monoceros
 • Hvithval  Delphinapterus leucas
 • Spermhvaler:
 • Spermhval  Physeter catodon
 • Niser:
 • Nise  Phocoena phocoena
 • Delfiner:
 • Spekkhogger  Orcinus orca
 • Stripedelfin  Stenella coeruleoalba
 • Gulflankedelfin  Delphinus delphis (delfin)
 • Tumler  Tursiops truncatus
 • Kvitskjeving  Lagenorhynchus acutus
 • Kvitnos  Lagenorhynchus albirostris
 • Arrdelfin  Grampus griseus (rissodelfin)
 • Grindhval  Globicephala melaena
 • Retthvaler:
 • Nordkaper  Balaena glacialis
 • Grønlandshval  Balaena mysticetus
 • Finnhvaler:
 • Vågehval  Balaenoptera acutorostrata
 • Seihval  Balaenoptera borealis
 • Finnhval  Balaenoptera physalus
 • Blåhval  Balaenoptera musculus
 • Knølhval  Megaptera novaeangliae
 •  

Pattedyr i Norge

 • Rovpattedyr:

 • Kattedyr:
 • Gaupe  Lynx lynx
 • Hundedyr:
 • Ulv  Canis lupus
 • Mårhund  Nyctereutes procyonoides
 • Rødrev  Vulpes vulpes
 • Fjellrev  Alopex lagopus
 • Bjørner:
 • Brunbjørn  Ursus arctos
 • Isbjørn  Ursus maritimus
 • Hvalross:
 • Hvalross  Odobenus rosmarus
 • Ekte seler:
 • Steinkobbe  Phoca vitulina
 • Ringsel  Phoca hispida
 • Grønlandssel  Phoca groenlandica
 • Storkobbe  Erignathus barbatus
 • Havert  Halichoerus grypus
 • Klappmyss  Cystophora cristata
 • Mårdyr:
  Røyskatt  Mustela erminea
 • Snømus  Mustela nivalis
 • Mink  Mustela vison
 • Ilder  Mustela putorius
 • Mår  Martes martes
 • Jerv  Gulo gulo
 • Grevling  Meles meles
 • Oter  Lutra lutra
 •  
 • Gruppe 2:

 • Haredyr:

 • Hare  Lepus timidus
 • Sørhare  Lepus europaeus
 • Kanin  Oryctolagus cuniculus
 • Gnagere:

 • Ekorn:
 • Ekorn  Sciurus vulgaris
 • Bevere:
 • Bever  Castor fiber
 • Hoppemus:
 • Bjørkemus  Sicista betulina
 • Mus:
 • Dvergmus  Micromys minutus
 • Storskogmus  Apodemus flavicollis (stor skogmus)
 • Småskogmus  Apodemus sylvaticus (liten skogm.)
 • Husmus  Mus musculus
 • Brunrotte  Rattus norvegicus
 • Svartrotte  Rattus rattus
 • Hamstere:
  Lemen  Lemmus lemmus
 • Skoglemen  Myopus schisticolor
 • Rødmus  Myodes rutilus
 • Klatremus  Myodes glareolus
 • Gråsidemus  Myodes rufocanus
 • Vånd  Arvicola amphibius
 • Bisam  Ondatra zibethicus (bisamrotte)
 • Markmus  Microtus agrestis
 • Østmarkmus  Microtus rossiaemeridionalis
 • Fjellmarkmus  Microtus oeconomus (fjellrotte)
Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp