Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Spissnutefrosk

Spissnutefrosken Rana arvalis er i Norge funnet i lavlandet i de sørøstlige og sørlige strøk: Fra svenskegrensa i Østfold, i Akershus og omkring Oslofjorden til Skiensområdet, dessuten i Agder. Undersøkelser de senere åra har vist at arten er langt vanligere enn tidligere antatt, i alle fall innafor den østlige del av utbredelsesområdet. Likheten med buttsnutefrosk har trolig gjort sitt til at observerte spissnutefrosker sjelden er blitt identifisert. (I Sverige er arten utbredt ikke mange mil fra norskegrensa til nord for polarsirkelen; det kan derfor tenkes den også fins på norsk side i et nordlig utbredelsesområde.)

Arten likner mye på buttsnutefrosken, men skiller seg ut ved de kjennetegn som er nevnt i bestemmelsestabellen. Størrelsen er langt mindre enn hos buttsnutefrosken, den er maksimalt 6-7 cm lang. Buken er vanligvis ensfarget lys, snutepartiet nokså spisst med «haiprofil» og med sterk kontrast mellom det mørke og det «rene», lyse bandet på sida over munnen. Fotrotsknuten er relativt stor, hard og kjøl/diskosformet. I noen områder (f.eks. i Mellom-Sverige) har spissnutefrosken ofte en gul midtlinje langs ryggen. Hannene i gytedrakt får en sterkt (melke)blå farge på rygg og kroppssider.

Spissnutefrosken foretrekker også fuktige oppholdssteder. Den sitter ofte ved bredden av et vatn der den raskt jumper uti om den blir skremt. Arten tolererer surere vann enn buttsnutefrosken, og treffes også oftere ved sure lokaliteter. Den synes imidlertid å være like mye utbredt i f.eks. næringsrike gardsdammer. Gytinga foregår i april-mai, ei ukes tid etter buttsnutefrosken. Sangen, som er helt forskjellig fra buttsnutefroskens sang, er et klukkende og raskt gjentatt «hwuk, hwuk, hwuk, hwuk» (diskant) og kan minne noe om lyden av luftbobler fra ei tranghalset tomflaske nedsenket i vann. Larvene metamorfoserer fra midten av juli.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp