Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Sandfirfisle

Sandfirfisla Lacerta agilis går i Sverige helt opp til norskegrensa i Østfold og kan muligens finnes på norsk side. Den blir opp til ca. 20 cm lang, er relativt kraftig bygd og med stort hode og lange framklør. Hannen har om våren/sommeren kraftig grønne kroppssider, mens hunnen er brun.

Sandfirfisla lever i Sverige på tørre steder, ved sanddyner eller sandtak og i krattbevokste skogbryn. Den er dagaktiv, men ses mer sjelden, da den er temmelig sky. Når den ligger og soler seg, oppholder den seg dessuten ofte i graskanten og er lett kamuflert.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp