Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Nordfirfisle

Nordfirfisla (firfisle) Lacerta vivipara fins tilsynelatende i de fleste landsdeler, både i lavlandet og høyt til fjells, godt over 1000 m o.h. De opplysningene vi har til nå, gir imidlertid ikke grunnlag for å si hvor vanlig arten er eller om den mangler i enkelte områder. Kanskje fins den ikke i deler av Vestlandet og av Nordland/Troms.

Firfisla kan bli opp til 16-18 cm lang. Fargen er som regel brun (med mørke og lyse tegninger), men nyfødte unger, samt enkelte voksne eksemplarer, kan være nesten svarte. Hannen har svarte prikker på buken, som om våren/sommeren er orange eller gul. Hunnen har gulhvit buk og dessuten kortere hale enn hannen.

Firfisla lever i åpne skoger, i lyngmark på fjellet, på myrer og andre soleksponerte steder, helst i nærheten av vann. Den er dagaktiv og ses gjerne i stille vær sittende på en stubbe eller stein for å sole seg, spesielt i april-mai, om formiddagen mens lufta enda er kjølig. Raslingen høres ofte (men firfisla ses mer sjelden) når den piler gjennom tørt løv eller lyngmark. Ungene fødes i juli-august.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp