Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Nordfirfisle

Nordfirfisla (firfisle) Lacerta vivipara fins tilsynelatende i de fleste landsdeler, både i lavlandet og høyt til fjells, godt over 1000 m o.h. De opplysningene vi har til nå, gir imidlertid ikke grunnlag for å si hvor vanlig arten er eller om den mangler i enkelte områder. Kanskje fins den ikke i deler av Vestlandet og av Nordland/Troms.

Firfisla kan bli opp til 16-18 cm lang. Fargen er som regel brun (med mørke og lyse tegninger), men nyfødte unger, samt enkelte voksne eksemplarer, kan være nesten svarte. Hannen har svarte prikker på buken, som om våren/sommeren er orange eller gul. Hunnen har gulhvit buk og dessuten kortere hale enn hannen.

Firfisla lever i åpne skoger, i lyngmark på fjellet, på myrer og andre soleksponerte steder, helst i nærheten av vann. Den er dagaktiv og ses gjerne i stille vær sittende på en stubbe eller stein for å sole seg, spesielt i april-mai, om formiddagen mens lufta enda er kjølig. Raslingen høres ofte (men firfisla ses mer sjelden) når den piler gjennom tørt løv eller lyngmark. Ungene fødes i juli-august.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp