Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Havlærskilpadde

Havlærskilpadda Dermochelys coriacea tilhører de mer eksotiske innslag i norsk fauna. Den er registrert nokså jevnlig i våre farvann, langs omtrent hele norskekysten. Arten legger egg på tropiske og subtropiske havstrender, men foretar næringssøk(?) etter maneter like opp til våre breddegrader, i det de (fleste antakelig) følger Golfstrømmen fra sørvest.

Dette er den største av alle eksisterende skilpadder. De siste veide eksemplarene i Norge har ligget på rundt 300 kg, men maksimumsvekt er på over 900 kg, og lengde på 2,7 m. Arten kan lett kjennes på det svarte, læraktige ryggskjoldet med sju lengdekjøler.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp