Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Buttsnutefrosk

Buttsnutefrosken (vanlig frosk) Rana temporaria fins antakelig over hele landet og går i sentrale fjellstrøk til en høyde på over tusen meter over havet. Nordligst er den funnet helt opp mot Nordkapp. Selv om buttsnutefrosken antas å være vårt vanligste herpetil, både når det gjelder utbredelsesareal og antall individer, er det relativt få detaljopplysninger som fins om finnesteder for arten. Det er også store utbredelsesluker selv på et grovt utbredelseskart.

Buttsnutefrosken kan bli vel 10 cm lang, selv om den sjelden overstiger 7-8 cm. Fargen er svært variabel, avhengig av oppvekstområde og levested. Vanligvis er den brun eller olivenbrun med mørke tegninger, men den kan også ha en rødlig tone eller (i fjellstrøk med reinlav) gulspraglet. Om våren får hannene i tillegg et svakt blåskjær. Buken er oftest marmorert, snutepartiet i regelen nokså butt, og fotrotsknuten på bakføttene alltid relativt liten og bløt. Buttsnutefrosken har kraftige bakbein og beveger seg ved lange hopp.

Den treffes på myrer, enger eller i skogen, helst i nærheten av vann eller fuktige grøfter, og oftest etter mørkets frambrudd eller etter regnvær. Buttsnutefrosken gyter (mange individer sammen) i smådammer, tjern eller i større vatn i april-juni, avhengig av breddegrad og høyde over havet. Sangen kan høres midt på dagen eller (andre steder) fra kvelden av når det begynner å bli mørkt og utover natta. Den består av et knurrende, snorkende eller rullende «rrruuo» (bass), som når flere hanner synger sammen, kan minne om lyden fra ei motorsag. Selv om lyden er nokså svak, kan den høres på 40 m avstand. Larvene metamorfoserr i juli-oktober.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp