Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Buorm

Buormen Natrix natrix (snok) forekommer hovedsakelig i lavlandet i Sørøst-Norge og langs Sørlandskysten, men den er også funnet i Bergenstrakten. Arten skal også være registrert på det nordlige Østlandet. Den er dessuten sagt å gå nordover langs kysten til Trøndelag og videre til Sømna i Nordland, men bevismateriale for dette savnes.

Lengden kan komme opp i over 100 cm, maksimum i Norge er 135 cm. Fargen er grå, brungrå, svart eller grønnlig (observert f.eks. i Vannsjø-området), med karakteristiske hvite til orangegule nakkeflekker. Buormen kan imidlertid også en sjelden gang være helt svart. Øyets pupill er rund. Kroppen er slank og smidig og har vanligvis mange buktninger når dyret kryper.

Denne slangen er mer knyttet til vann og kulturmark enn de andre reptilene. Den er en glimrende svømmer, som helst lever av fisk og amfibier. Arten er dagaktiv. Den ses gjerne på jakt ute i vannet, nokså nysgjerrig på hva som foregår inne på land, eller den oppdages mens den ligger og soler seg i vannkanten. Ved fare kan den sette avsted med stor hastighet. Eggene legges i sivsenger, kompost- og gjødselhauger o.l. i slutten av juni, og i juli/august kryper de ferdige ungene fram.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp