Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Artsfakta

Les om dyr og levende organismer i Store norske leksikon og på Wikipedia.

Vitenskapen har katalogisert nesten 1 million av de 7,8 millioner nålevende flercellede dyr vi regner med finnes, og tre–fire hundre tusen fossile dyrearter. 

Dyr deles ofte inn i de to gruppene virveldyr og virvelløse dyr

Norsk Zoologisk Forenings fagområde omfatter alle dyr med spesiell vekt på dyrelivet i Norge, også undergrupper som fugl og insekter som også har egne interesseforeninger.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp