Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Nyheter Om NZF Kontakt Lokallag Aktiviteter Hva er zoologi?

Aktiviteter

Her finner du spennende aktiviter i regi av Sørlandsavdelingen. Følg med på kalenderen!

Du kan også laste ned: nzf program vår-sommer 2017.pdf

Voksengruppas Listatur!

 Når?  Fr. 22. sep.. 17.00 – varighet 2 dager Pris: 0,–    
 Hvem? Tor Kviljo    Hvor? Lista

En av foreningens gjengangerturer, som nå er å betrakte som fast inventar! Listaturen utgjør en uformell lukking av sommeren, og inkluderer derfor både gravøll og inkluderende sorgarbeid, i skjønn forening med tur på strendene, vandring på Vest-Lista, improviserte foredrag på kveldene, hensynsløse kulinariske utskeielser, naturhistorier med sannhetsgehalter grensende mot det ubetydelig og ellers hva man rekker i både dagslys og mørke på en av de fineste plassene VårHerre rakk å snekre sammen før han tok seg en hviledag.

Basen vår er som alltid VillaJøllestø – siste utpost mot Vesterhavet. Mørklagt lyrikk anbefales medbrakt. Påmelding til Bobestyreren minst ei veke før (torkviljo@yahoo.com eller 95244812)!

Pøbelplantehelg

 Når?  Fr. 29. sep.. 17.00 – varighet 2 dager Pris: 0,–    
 Hvem? Asbjørn Lie    Hvor? Østre Randøya

Vi følger opp pøbelplantehelga fra i fjor, med fokus på å fjerne fremmede arter i og ved Buholmsanden på Østre Randøya. Pøbelplanteprosjektet får vi støtte til fra botanisk forening, men som i fjor kombinerer vi dette med marin kartlegging. Dvs fisking med garn, strandnot-trekk og roting rundt i fjæra. Konkret skal vi år også fjerne litt sitkagran, i tillegg fil å følge opp med bekjempelse av platanlønn og rynkerose.

Det blir altså et tverrfaglig opplegg med sosial samvær (mat og drikke) kartlegging, praktisk skjøtsel og bekjemping av fremmede arter. Vi trenger påmelding på grunn av overnatting (foreningshytta), og transport – og mat som vi blir sponset med av pøbelplanteprosjektet, trolig sjømat (ræger ol). Ta kontakt med Asbjørn på asbjorn.lie@uia.no. for info. Du kan bli med på hele eller komme på dagbesøk, si fra om du kan bidra med båttransport eller annet utstyr. Påmelding senest 26. september.

Kortreiste foredrag!

 Når?  Ti. 17. okt.. 18.30 – varighet 2 timer Pris: 0,–    
 Hvem? Tor Kviljo    Hvor? Agder naturmuseum

Kortreiste foredrag!

Zoologisk forenings medlemmer er notorisk kjent for sine besøk i hi & hytte, og det er ikke den bever eller grevling her i distriktet som ikke besidder berettiget frykt for å få en telelinse stukket opp i trynet ved første forsøk på å bevege seg ut av hulen.

En positiv bivirkning av denne frykten er at foreningens medlemmer har sikret seg terrabytes av spennende naturopplevelser som nå er rekende rundt i diverse skyer. Ikveld tar vi et lite dykk inn i skyene, og ber noen av våre mest aktive kamerister vise oss fra siste års naturopplevelser; Bjørn Vidar Olsson, Arvid Anthonsen, Hilde Skiffard, Asbjørn Lie, Lilian Tveit og Arvid Kvarenes åpner noen av dørene til naturens mange gilde rom for spennende gløtt!

Leppefisk!

 Når?  Ti. 21. nov.. 18.30 – varighet 2 timer Pris: 0,–    
 Hvem? Tor Kviljo    Hvor? Agder naturmuseum

De siste årene har Sørlandsavdelingen hatt stadig større fokus på marin biologi og hva-lever-i-tangen –foredrag. Disse har vært dødspoppis, og vi fortsetter dette med et faglig dypdykk inn i en gruppe som alle har vært borte i og nesten ingen vet noe om; hvordan lever leppefiskene våre, bergnebb, rødnebb & blåstål, berggylte, grøngylte og disse andre rare, og hva skjer når millioner av disse tas ut av tangområdene nede hos oss og ferjes til vestlandet for å plukke lus på laksen? Har vi igjen startet et stort økologisk eksperiment med lukkede øyne?

Forsker Kim Halvorsen ved Havforskningsinstituttets stasjon på Flødevigen har konsentrert seg om grøngylt, en av de mest eksotiske av leppefiskene hva gjelder levevis og ikke minst kjønnsliv, og den arten som nå mer enn noen fiskes intensivt for bruk i lakselusbekjempelsen. Velkommen til marint møte tett opptil forsknings-fronten!

Førjulsstemning på museet

 Når?  Sø. 26. nov.. 10.00 – varighet 5 timer Pris: 0,–    
 Hvem? Tor Kviljo    Hvor? Agder naturmuseum

I denne vinterdepresjonenes tid forbarmer Zoologisk Forening seg over både frittgående mindreårige ikke-medlemmer og medlemsmassen (hvor for øvrig begrepet ”mindreårig” ansees dekkende for alle under seksti…) og vi arrangerer Zoologisk stand på Juleverkstedet på Agder Naturmuseum. Juleverkstedet er en årviss foreteelse hvor museet inviterer alle naturforeningene sine til å skape liv og røre ute og inne på museet.

Vaffel & pepperkakefaktoren er høy, og Zoologisk stiller mannsterke (det betyr at DU må bli med!) med komplett fabrikk for flaggermuskasse-produksjon hvor man kan snekre sin egen flaggermuskasse og gi til tante Agathe, som for øvrig likner på en, og ellers dele ut sirupsnipper, sludre med naturinteresserte, verve medlemmer, forklare at Rudolf ikke kan lande på tak med bratt takvinkel enn tredve grader, og ellers váke rundt på museet og bli kjent med de andre foreningene. En hyggelig og nyttig treff for alle sammen, så ta med varmedressen (NZF blir oftest tildelt plass utendørs…) termos og godt humør og bli med på festlig lag i NerdeVille! Opplæring i flaggermus-kasseproduksjon, salg & service blir gitt på stedet! Ta kontakt med Bobestyrer eller Arvid Anthonsen for info!  

Årsmøte og rekefest

 Når?  On. 24. jan.. 18.30 – varighet 2 timer og 30 minutter Pris: 0,–     Meld på
 Hvem? Tor Kviljo    Hvor? Agder naturmuseum

Et traurig men nødvendig innslag i alle foreninger med sine statutter i behold. Vi letter byrden ved å minimalisere ”dei faste påstane” (årsberetning, regnskap, valg) til et absolutt minimum, mens plass til bespisning (Pandalus borealis with friends), sludring og ikke minst - årskavalkade i Hilde Skiffards regi gis hensynsløs stor plass!

Som vanlig BINDENDE PÅMELDING 1 uke før, og som vanlig er antakelig antall påmeldte akkurat ½ av de som faktisk kommer og forventer at de er regnet med… Vi sees uansett!

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp